CHARUZA ADVISORY

Finanční poradenství

Rodinné finance a investiční služby

Zaměřuji se na dlouhodobý vztah s klienty založený na důvěře a dobré zkušenosti, která často vyplynula z předchozího oceňování rodinných podniků a soukromých investic. Na základě vzniklé poptávky jsem začal postupně poskytovat investiční konzultační služby zahrnované často pod pojmem wealth management a family office a specializované investiční poradenství.

Wealth management jako plánování tvorby majetku je z dlouhodobého pohledu mimořádně důležitý proces, přičemž postupné zpřísňování regulace klade na rodinu stále vyšší nároky, co se týče znalosti daňových a právních pravidel, jakož i schopnosti a zkušenosti tyto změny do jisté míry předvídat.

Family Office zůstává primárně vysoce efektivním nástrojem při dlouhodobé správě celkového majetku rodiny. Je díky němu možno nastavit procesy, díky kterým bude možné rodinný majetek nejen shromažďovat, ale i ho efektivně chránit a plánovat například i jeho mezigenerační přechod (succession planing).

V rámci sofistikovaného finančního poradenství jsem připraven klientovi nabídnout nezávislé odborné srovnání rizik a očekávaných výnosů zvoleného typu investice, kterou sám požaduje a poskytnout mu nástroje, aby se sám mohl kvalifikovaně rozhodovat.  Dlouhodobá a postupná forma spolupráce je pro mne stěžejní a jejím cílem je zpřístupnit klientovi nástroje pro samostatnou správu portfolia finančních aktiv celé rodiny.

Samozřejmostí je pro mne dlouhodobý servis a následná péče o klienta.

Moje zákonná osvědčení o zkouškách finančního zprostředkovatele jsou k dispozici zde: certifikáty

V rámci napojení na největší broker pool v ČR jsem schopen mimo výše uvedených nadstandardních služeb zajistit pro ostatní klienty prakticky jakékoliv finanční produkty, přesto se s ohledem na šíři celé problematiky se zaměřuji především na formu on-line sjednávání v těchto stěžejních oblastech:

a) investice do podílových fondů

b) hypotéky pro realitní zakázky

c) pojištění nemovitostí a automobilů