Finanční poradce

Zaměřuji se na dlouhodobý vztah s klienty založený na důvěře a dobré zkušenosti, která často vyplynula z předchozího oceňování rodinných podniků a soukromých investic. Na základě vzniklé poptávky jsem začal postupně poskytovat investiční konzultační služby zahrnované často pod pojmem wealth management a family office a specializované investiční poradenství.

V rámci sofistikovaného finančního poradenství jsem připraven klientovi nabídnout odborné srovnání rizik a očekávaných výnosů zvoleného typu investice, kterou sám požaduje a poskytnout mu nástroje, aby se sám mohl kvalifikovaně rozhodovat.  Dlouhodobá a postupná forma spolupráce je pro mne stěžejní a jejím cílem je poskytnout jen poptávané užitky, nikoliv slepý prodej nevhodných finančních produktů.

Jsem schopen připravit pro klienty řešení prakticky jakékoliv požadavku, přesto se s ohledem na šíři celé problematiky zaměřuji především na tyto stěžejní oblasti provázané s mojí ostatní činností a zkušenostmi:

a) dle profilu klienta doporučení nejvhodnějšího rozložení jednorázových přímých investic do podílových fondů nebo pravidelného spoření přes doplňkové penzijní spoření či investiční pojištění,

b) zajištění proti vzniklým náhradám z odpovědnosti podnikatele i občana, ochrana před nahodilou újmou na majetku či zdraví,

c) opatření výhodných peněžních prostředků prostřednictvím hypotéčního financování od několika bank na pořízení nemovitostí.