Finanční poradenství

Zaměřuji se na dlouhodobý vztah s klientem založený na důvěře a dobré zkušenosti, která často vyplynula z předchozího oceňování rodinných podniků a soukromých investic. Na základě vzniklé poptávky poskytuji investiční konzultační služby zahrnované pod pojmem wealth management, family office a specializované investiční poradenství.

V rámci finančního poradenství jsem připraven klientovi nabídnout odborné srovnání rizik a očekávaných výnosů preferovaného typu investice a poskytnout mu nástroje, aby se sám mohl kvalifikovaně rozhodovat.  Dlouhodobá forma spolupráce je pro mne stěžejní a jejím cílem je optimalizovat klientem poptávané užitky.

Jsem schopen připravit řešení prakticky jakéhokoliv finančně investičního požadavku, přesto se s ohledem na šíři celé problematiky zaměřuji především na tyto stěžejní oblasti provázané s mojí ostatní činností a zkušenostmi:

a) dle profilu klienta doporučení nejvhodnějšího rozložení portfolia cenných papírů, poradenství pro aktivní řízení i nezávislou kontrolu rizik a výnosů různých typů investic,

b) nastavení systému emloyee benefits ve firmách a jiných organizacích, daňové optimalizace mzdových nákladů a pomoc při stabilizaci fluktuace zaměstnanců,

c) návrhy vhodného komplexního zajištění proti podnikatelským i osobním finančním rizikům, zejména pojištění staveb, strojů, montáží a odpovědnosti včetně D&O

d) zprostředkování hypotéčních úvěrů na pořízení nemovitosti včetně financování větších realitních investic

Pro bližší informace volejte: 724 168 239