Investiční poradce

Zaměřuji se na dlouhodobý vztah s klientem založený na důvěře a dobré zkušenosti, která často vyplynula z předchozího oceňování rodinných podniků a soukromých investic. Na základě vzniklé poptávky poskytuji investiční konzultační služby zahrnované pod pojmem wealth management, family office a specializované investiční poradenství.

V rámci finančního poradenství jsem připraven klientovi nabídnout odborné srovnání rizik a očekávaných výnosů preferovaného typu investice a poskytnout mu nástroje, aby se sám mohl kvalifikovaně rozhodovat.  Dlouhodobá forma spolupráce je pro mne stěžejní a jejím cílem je optimalizovat klientem poptávané užitky.

Jsem schopen připravit řešení prakticky jakékoliv finančně investičního požadavku, přesto se s ohledem na šíři celé problematiky zaměřuji především na tyto stěžejní oblasti provázané s mojí ostatní činností a zkušenostmi:

a) dle profilu klienta doporučení nejvhodnějšího rozložení portfolia cenných papírů, poradenství pro aktivní řízení i nezávislou kontrolu rizik a výnosů investic,

b) nastavení systému emloyee benefits ve firmách, daňové optimalizace a stabilizace fluktuace zaměstnanců,

c) návrhy vhodného zajištění proti podnikatelským i jiným finančním rizikům,

d) zprostředkování hypotéčních úvěrů na pořízení nemovitostí včetně financování větších realitních investic