Finanční poradce

Zaměřuji se na dlouhodobý vztah s klientem založený na důvěře a dobré zkušenosti, která často vyplynula z předchozího oceňování rodinných podniků a soukromých investic. Na základě vzniklé poptávky jsem začal postupně poskytovat investiční konzultační služby zahrnované často pod pojmem wealth management a family office a specializované investiční poradenství.

V rámci finančního poradenství jsem připraven klientovi nabídnout odborné srovnání rizik a očekávaných výnosů preferovaného typu investice a poskytnout mu nástroje, aby se sám mohl kvalifikovaně rozhodovat.  Dlouhodobá forma spolupráce je pro mne stěžejní a jejím cílem je optimalizovat klientem poptávané užitky, nikoliv pouhý prodej finančních produktů.

Jsem schopen připravit pro řešení prakticky jakékoliv požadavku, přesto se s ohledem na šíři celé problematiky zaměřuji především na tyto stěžejní oblasti provázané s mojí ostatní činností a zkušenostmi:

a) dle profilu klienta doporučení nejvhodnějšího rozložení jednorázových přímých vstupů do konkrétních podílových fondů, nastavení pravidelného investování včetně doplňkového penzijního spoření či investičního pojištění, poradenství pro aktivní řízení portfolia těchto investic,

b) nastavení systému emloyee benefits ve firmách, daňové optimalizace a stabilizace fluktuace zaměstnanců,

c) vhodné zajištění proti hrozícím náhradám z odpovědnosti podnikatele i občana, ochrana před nahodilou újmou na majetku či zdraví klienta,

d) úvěry na financování pořízení nemovitostí k bydlení či realizaci většího investičního záměru.