FINESTAR s.r.o.

Osobně řízená poradenská společnost, založená v roce 1992, zaměřená na služby pro podniky v těchto oblastech:

  • dodávání multioborových znaleckých posudků
  • tržní oceňování komerčních objektů a nemovitostí
  • zajištění technického posouzení strojů a technologií
  • podpůrné služby a finanční analýzy pro oceňování a obchod

Podrobné informace jsou na stránkách společnosti zde.