FINESTAR s.r.o.

Osobně řízená poradenská společnost, založená v roce 1992, zaměřená na služby pro podniky v těchto oblastech:

  • tržní oceňování obchodních závodů, cenných papírů, movitých věcí a nemovitostí
  • dodávání multioborových znaleckých posudků
  • realitní a aukční služby
  • podpůrné služby pro oceňování a obchod

Podrobné informace jsou na stránkách společnosti zde.