CHARUZA ADVISORY

Představení

Jmenuji se Jiří Charuza a pocházím ze Zábřehu na Moravě. Moje rodina má po dědovi historický původ v Mutěnicích, nádherné vinařské oblasti. V Zábřehu jsem prožil dětství a v roce 1988 absolvoval gymnázium se zaměřením na výpočetní techniku a programování. Poté jsem odešel studovat na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci nejdříve obor strojírenská technologie, ale se začátkem sametové revoluce a otevřením nových možností mě začal fascinovat kapitálový trh a přešel jsem tedy ve vysokoškolském studiu na specializaci ekonomika a řízení.

Již roku 1991 jsem se začal  intenzivně připravovat na činnost burzovního makléře a působil jsem v managementu tehdy jedné z největších mimobankovních brokerských společností, kde jsem pomáhal při transformaci tehdejších státních podniků na akciové společnosti. V roce 1994 jsem byl jmenován Krajským soudem v Ústí nad Labem prvním soudním znalcem se specializací na cenné papíry v ČR, později mi bylo i v souvislosti s postgraduálním vzděláním na Institutu oceňování majetku při VŠE v Praze znalecké oprávnění rozšířeno o oceňování podniku a další specializace.

Od ukončení studií jsem prošel velmi různorodou praxí zahrnující nejen poradenství, znaleckou činnost, obchod s cennými papíry a investiční bankovnictví, ale i poskytování bankovních úvěrů podnikatelům, působil jsem v podnikovém managementu několika významných společností. Mám z minulosti zkušenosti i s výkonem činnost nuceného správce a likvidátora investičních společností a fondů. Znalecká činnost při oceňování podniků je již více než 12 let mojí hlavní činností, z hlediska mého trvalého zájmu o finance obecně se věnuji rovněž poradenství a obchodu v této oblasti – zejména investicím do finančních produktů i realit a zajišťování rizik mých klientů.

Pro odreagování se v rámci možností věnuji různým sportům, zejména silniční i horské cyklistice.