CHARUZA ADVISORY s.r.o.

Znalecké posudky

Posudky soudního znalce

Znalecká činnost je vykonávanou ve veřejném zájmu. Vedle toho může sloužit také k ochraně práv fyzických nebo právnických osob. Z těchto důvodů je proto v moderní demokratické společnosti vnímána jako jedna ze záruk zákonnosti. Výsledkem znalecké činnosti je znalecký posudek, který je informací o nezávislém ocenění odborníkem v dané oblasti a je také jedním z relevantních důkazů zejména v soudním nebo správním řízení, díky čemuž může sehrát významnou roli při řešení mnoha právně a daňově složitých situací.

Působím již přes 20 let jako soudní znalec, na základě jmenování rozhodnutími předsedů Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.12.1994 čís. jed. Spr 5498/94 a ze dne 12.2.2010 čís. jed. Spr. 2297/2009, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady – zvláštní specializace:

 • cenné papíry
 • podnik a jeho části
 • regulace cen a kalkulace energií
 • pohledávky
 • stroje
 • nehmotný majetek

Od roku 1994 jsem zpracoval více něž 300 znaleckých ocenění podniků ze všech možných odvětví průmyslu, obchodu i služeb pro nejrůznější účely počínající soudními či trestními řízeními, ale zejména v rámci dokládání obvyklých cen pro daňové účely, při transformacích společností a podnikových přeměnách, pro ověření výše základního kapitálu, sqeeze-outy a zjišťování reálné tržní hodnoty.

Vybrané referenční posudky jsou uvedeny zde: reference a jmenování soudním znalcem jsou k dispozici zde: soudní dekrety

Samozřejmostí je v dané oblasti mlčenlivost, která u znalců vyplývá mj. ze zákona a samozřejmě loajálnost a spolehlivost vůči klientovi.

Související služby

Zjišťování hodnoty majetku není nezbytně vždy nutno dělat v podobě posudku soudního znalce, ale je možno ji ověřit i formou tržního ocenění na základě vázané živnosti pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a obchodní závod. Tento způsob často postačuje pro interní potřebu a dokládání cen pro obchodní účely, výhodou je pak menší náročnost z hlediska zpracování a tedy i výhodnější cena pro objednatele.

V rámci firemního vedení rovněž poskytuji některé související konzultační služby, zejména:

 • ekonomické analýzy výkonosti podniku
 • strategické predikce a dlouhodobé finanční plánování
 • porovnávání investic a jejich návratností
 • podpora při získávání finančních zdrojů
 • optimalizace holdingových struktur
 • kontrola managementu a ochrana majetku vlastníků společnosti

Výsledkem dobrých zkušeností je často dlouhodobá spolupráce s majiteli a managementem oceňovaných firem i v dalších oblastech souvisejících s jejich soukromými financemi a investicemi, kterou jsem nasměřoval do rozvíjející se oblasti osobního poradenství v podobě family office a wealth managementu .