Základní informace

Jmenuji se Jiří Charuza, pocházím ze Zábřehu na Moravě, v roce 1993 jsem absolvoval TU Liberec v oboru ekonomika a management.

Již v roce 1991 jsem se začal  intenzivně připravovat na činnost burzovního makléře a působil jsem v managementu tehdy jedné z největších mimobankovních brokerských společností EFEKTA, kde jsem pomáhal při transformaci tehdejších státních podniků na akciové společnosti. V roce 1994 jsem byl jmenován Krajským soudem v Ústí nad Labem jedním z prvních soudních znalců se specializací na cenné papíry v ČR, později mi bylo i v souvislosti s postgraduálním vzděláním na Institutu oceňování majetku při VŠE v Praze znalecké oprávnění rozšířeno o oceňování podniku a další specializace. Jako vyvrcholení činnosti v této oblasti jsem byl Komisí pro cenné papíry v roce 2000 jmenován nuceným správcem investiční společnosti THEMOS Invest Partner, která ve dvou podílových fondech tehdy obhospodařovala majetek přes 300 mil. Kč pro cca 15 tisíc podílníků.

Od ukončení studií jsem prošel velmi různorodou praxí zahrnující nejen poradenství, znaleckou činnost, obchod s cennými papíry a investiční bankovnictví, ale i poskytování bankovních úvěrů podnikatelům, působil jsem v podnikovém managementu několika významných společností, jako finanční ředitel v roce 1996-1997 Geodézie ČS a.s., v letech 2002-2006 Teplárny Liberec, a.s. a letech 2018-2020 Traficon Tobacco Retail s.r.o.

Samostatná znalecká činnost při oceňování cenných papírů a podniků byla pro mě více než 18 let hlavní činností i zábavou. Z hlediska mého trvalého zájmu o finance a investice jsem se v posledních letech začal více přiklánět k obchodu v této oblasti – zejména zprostředkování investic do renomovaných podílových fondů a výhodnému zajišťování rizik.

Kontaktní údaje:

Ing. Jiří Charuzamobil:+420 724 168 239
Krymská 551/6IČ: 67851398tel: +420 482 771 995 
460 06 Liberec 6č.ú.: 237325129/0600