Nezávislost je základem objektivity

Nezávislost je základem objektivity

Všichni poradci o sobě často a rádi tvrdí, že jsou nezávislí, přestože jsou jako znalci zaměstnanci nadnárodních poradenských společností s globálními zájmy, nebo jsou jako finanční poradci zapojeni do složitých multilevelových struktur. Mimo to jsou znalci placeni klientem za zpracování znaleckého posudku k určitému záměru a finanční poradci dostávají odstupňovanou provizi od finančních institucí za prodej určitých produktů klientovi, což může také směřovat proti jejich nestrannosti. Jde tedy především o to, nakolik jsme pevní v hledání objektivní hodnoty a nejlepšího užitku pro klienta. Tento boj je vždycky jednodušší, jestliže člověk může jednat co nejvíce samostatně. Pro mě to je základní cíl, ke kterému se snažím dlouhodobě co nejvíce přiblížit. Z tohoto důvodu poskytuji svoje služby v kooperaci s partnery, od kterých necítím tlak na výsledek za účelem získání jen odměny, ale abych měl maximální volnost pro vlastní kreativitu a práci v zájmu klienta a tím i spokojenost s vlastní prací.