Nezávislost je základem objektivity

Nezávislost je základem objektivity

Všichni poradci o sobě často a rádi tvrdí, že jsou nezávislí, přestože jsou jako znalci zaměstnanci nadnárodních poradenských společností s globálními zájmy, nebo jsou jako finanční poradci zapojeni do složitých struktur. Jde především o to, nakolik jsme pevní v hledání objektivní hodnoty a nejlepšího užitku pro klienta. Tento boj je vždycky jednodušší, jestliže člověk může jednat co nejvíce samostatně. Pro mě to je základní cíl, ke kterému se snažím dlouhodobě co nejvíce přiblížit. Z tohoto důvodu poskytuji svoje služby v kooperaci s partnery, kteří mi umožňují jednat maximálně samostatně a v zájmu klienta.