About me

Jmenuji se Jiří Charuza, pocházím ze Zábřehu na Moravě, v roce 1993 jsem absolvoval TU Liberec v oboru ekonomika a management, v roce 2006 rozšiřující postgraduální vzdělání na Institutu oceňování majetku při VŠE v Praze pro oceňování podniků.

Již v roce 1991 jsem se připravoval na činnost burzovního makléře a později působil v managementu tehdy jedné z největších mimobankovních brokerských společností EFEKTA, kde jsem pomáhal při transformaci tehdejších státních podniků na akciové společnosti. V roce 1994 jsem byl jmenován Krajským soudem v Ústí nad Labem soudním znalcem se specializací na cenné papíry, později mi bylo znalecké oprávnění rozšířeno o oceňování podniku a další specializace. Komisí pro cenné papíry jsem byl v roce 2000 jmenován nuceným správcem investiční společnosti THEMOS Invest Partner, zajišťoval jsem v té době likvidaci i několika dalších menších investičních společností a fondů.

Prošel jsem velmi různorodou praxí zahrnující nejen poradenství ve spolupráci s auditory a daňovými poradci, znaleckou činnost, obchod s cennými papíry a investiční bankovnictví, ale i poskytování bankovních úvěrů podnikatelům, působil jsem v podnikovém managementu několika větších společností, jako finanční ředitel v roce 1996-1997 Geodézie ČS a.s., v letech 2002-2006 Teplárny Liberec, a.s. a letech 2018-2020 Traficon Tobacco Retail s.r.o.

Samostatná znalecká činnost při oceňování cenných papírů a podniků byla pro mě více než 18 let hlavní činností i zábavou. Z hlediska mého trvalého zájmu o finance a investice jsem se v posledních letech začal opět více přiklánět k obchodu v této oblasti – zejména investiční poradenství, zprostředkování investic zejména do podílových fondů a zajišťování podnikatelských i občanských rizik.

Kontaktní údaje:

Ing. Jiří Charuzamobil:+420 724 168 239
Krymská 551/6IČ: 67851398tel: +420 482 771 995 
460 06 Liberec 6č.ú.: 237325129/0600